Zásady spracúvania osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Dátum poslednej aktualizácie: [Dátum]

Ďakujeme, že navštívili našu webovú stránku. V tejto časti zásad ochrany osobných údajov vám vysvetlíme, ako zbierame, používame a chránime vaše osobné údaje.

Zber osobných údajov

Pri niektorých interakciách so stránkou, ako je napríklad vyplnenie kontaktného formulára, môžeme zhromažďovať osobné údaje, ako sú mená, e-mailové adresy a telefónne čísla. Tieto údaje zbierame výlučne na účely komunikácie s vami a na poskytovanie služieb, ktoré požadujete.

Použitie osobných údajov

Vaše osobné údaje používame len v rámci toho, čo je potrebné pre účely, pre ktoré boli získané. To môže zahŕňať odpovede na vaše otázky, vybavenie vašich požiadaviek alebo informovanie vás o novinkách alebo ponukách, na ktoré by ste mohli mať záujem.

Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nepredávame, neobchodujeme ani nezdieľame s tretími stranami bez vášho súhlasu, okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie právnych povinností alebo na ochranu našich práv.

Ochrana osobných údajov

Pri spracovaní osobných údajov používame primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom, zmenou, odhalením alebo zničením týchto údajov.

Súhlas

S použitím našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na technologix.vk@gmail.com alebo použiť náš kontaktný formulár.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné od dátumu uvedeného hore. V prípade zmien v týchto zásadách budeme aktualizovať túto stránku, aby sme vás informovali o zmene.