Obchodné spoločnosti

Ponúkame vám komplexné služby pri zakladaní obchodných spoločností. S úradmi verejnej správy komunikujeme elektronicky s využitím zaručeného elektronického podpisu. To vám prináša množstvo výhod.

Zmeny
v spoločnostiach

dohodou
 • súdny poplatok
 • vypracovanie listín
 • podanie na súd
 • zastúpenie v konaní

Založenie
s.r.o. k.s., v.o.s, a.s.

dohodou
 • súdny poplatok
 • vypracovanie listín
 • podanie na súd
 • zastúpenie v konaní

Živnosti
volné aj viazané

dohodou
 • správny poplatok
 • vypracovanie listín
 • podanie na register
 • zastúpenie v konaní