Ďalšie sluŽby

Pre registráciu partnerov verejného sektora alebo upomínacie konanie, kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára.

REGISTRÁCIA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA
Od januára 2017 budú môcť subjekty, o ktorých tak ustanovuje zákon č. 315/2016 Z.z. , obchodovať so štátom len za podmienky, že budú zapísané vo osobitnom registri partnerov verejného sektora.

Tento zápis však môžu dotknuté subjekty uskutočniť výlučne prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorou môže byť tiež advokát.

UPOMÍNACIE KONANIE
Od 1. februára 2017 sa do života dostala plnohodnotná elektronická alternatíva k existujúcemu režimu platobného rozkazu. Tento právny režim bol zavedený nadobudnutím účinnosti zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní. Výhodou je polovičná výška súdneho poplatku a rýchlosť konania.

Kontaktný formulár

Zanechajte na seba kontakt, ihneď, ako to bude možné sa s vami osobne spojíme.