Právny newsletter 01/2023

Dôležité zmeny dotýkajúce sa:
– návrhu zákona č.2/2023 Z.z.,
– novely č. 294/2023 účinnej od 1.8.2023.
– zákona č. 278/2023 Z.z.